AST (autismspektrumtillstånd)

AST är ett samlingsnamn för autism, autismliknande tillstånd och Asperger. Även om diagnoserna är olika har de också mycket gemensamt. Gemensamt är att man har en funktionsnedsättning som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera. Personer med AST har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i flertalet sammanhang. Man har också någon form av begränsade eller repetitiva mönster i sina beteenden och intressen.

img-2

Den som har autism kan ha:

  • Svårt att förstå vad andra menar och känner.
  • Svårt att kommunicera med andra och göra sig förstådd.
  • Vissa intressen som upptar mycket av ens tid.
  • Svårt att bryta vanor och bli stressade av nya saker.
  • Svårt med olika sinnesintryck såsom ljud, ljus och dofter.

Hur kan man underlätta vardagen för någon med AST?

  • Skapa en lugn och förutsägbar miljö.
  • Anpassa kravnivån.
  • Kommunikation – hitta ett sätt där man kan kommunicera med sitt barn eller förstärka sin muntliga kommunikation. Bildstöd och ritprata är några metoder man kan använda sig av.
  • Visa respekt – ingen är sin funktionsnedsättning utan först och främst en individ.
  • Som förälder – skapa egentid så att man orkar. Ett barn med AST-diagnos har rätt till stöd enligt LSS och avlastning finns att få via kommunen. Du orkar inte vara en förälder om du inte orkar med dig själv först.Otroligt snabbaJättebra med barnOtroligt snabbaJättebra med barn

Ta första steget

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss så berättar vi mer.