ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter inom framförallt tre områden – uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Detta är personlighetsdrag som alla människor kan ha mer eller mindre av, men får du en diagnos så är detta så framträdande drag att det leder till en funktionsnedsättning.

Uppmärksamhetsproblem kan visa sig som svårigheter att fokusera på saker som inte upplevs som intressanta, slarvighet och glömska.

Impulsivitetsproblem som kan visa sig som starka och svårkontrollerade känsloutbrott, svårigheter med ostrukturerade situationer och svårt att lyssna på andra. Det kan även leda till motorisk klumpighet.

Överaktivitetsproblem som kan visa sig som problem att reglera energinivån, både för hög och för låg energinivå. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk men kan också vara inre rastlöshet och sömnproblem.

Man kan ha ADHD både med och utan hyperaktiviteten, det som tidigare kallades för ADD, man kan även ha ADHD med DCD som då kännetecknas av stora motorikproblem.

img-1

Beteenden som är vanliga hos någon som har ADHD

 • Det är många tankar och idéer i huvudet på samma gång.
 • Det är svårt att komma igång med uppgifter och att slutföra dessa.
 • Det är svårt att komma ihåg saker.
 • Det är vanligt att skjuta upp saker tills det är försent.
 • Det sker saker utan att man tänkt på konsekvenserna före.
 • Det är svårt att reglera sitt humör.
 • Det förekommer ofta sömnproblem.

Som vi nämnde ovan så ska, för att det ska leda till en diagnos uppfylla vissa kriterier

 • Att svårigheterna funnits under en lång tid.
 • Att svårigheterna leder till svårigheter i vardagen.
 • Att det inte finns en annan förklaring till svårigheterna.
 • Att svårigheterna märks i minst två miljöer, ex hemmet och skolan.

Hur kan man underlätta vardagen för någon med ADHD?

Skapa en välstrukturerad vardag där krav, förväntningar och miljö anpassas för att minska stress och överbelastning för barnet. Vad det innebär är olika för alla individer men generellt så brukar en vardag där det finns en tydlighet och struktur underlätta för alla.

Psykosociala insatser med utbildning och anpassningar i barnets vardag. Föräldrautbildningar som finns är bland annat Komet, COPE och Skills. Komet är inte riktad endast mot föräldrar till barn med ADHD, utan är en utbildning där man lär sig konflikthantering som förälder. Lågaffektivt bemötande är oftast ett bra sätt för att minska konflikter i vardagen.

Medicinering. Det finns olika varianter av mediciner men diskutera med barnets behandlande läkare för vad som de råder till att börja med.Otroligt snabbaJättebra med barnOtroligt snabbaJättebra med barn

Ta första steget

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss så berättar vi mer.