Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser varav de vanligaste är ADHD, Autismspektrumstillstånd, Tourettes/Tics och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Vi har alla olika personlighetsdrag som påminner om diagnoskriterierna men viktigt är att komma ihåg att kriterierna ska vara bestående över tid och påverka individens funktioner för att vi ska prata om en diagnos.

Kort om vad NPF står för:

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • Uppmärksamhetskontroll
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Social samspel/kommunikation
  • Inlärning
  • Motoriken

Tips på bra hemsidor:

Attention.se
Autism.seOtroligt snabbaJättebra med barnOtroligt snabbaJättebra med barn

Ta första steget

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss så berättar vi mer.