När ska man söka sig till oss?

När ska man söka sig till oss?

Kort brukar jag svara när du som förälder känner att ”det är någonting”. Du som förälder/vårdnadshavare/anhörig behöver inte ha någon färdig diagnos, stor händelse eller svåra symtom att berätta för oss.

Jag har under mina år som barnsjuksköterska lärt mig att lite på föräldrarnas magkänsla, den som säger just det ”det är någonting”. Sedan kanske ”någonting” är någonting annat än vad man som förälder först trodde men oftast är det någonting. Behöver inte vara allvarligt eller farligt men någonting som vi som vuxna kan hjälpa barnet med. Så ring, maila eller kontakta oss via vår digitala mottagning, så hjälper vi er att sortera och reda ut ”någonting”.

ett barn med ryggsäck

Ta första steget

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss så berättar vi mer.